Historiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Historiska institutionen
I platta_image

Höstterminen inleds med webbaserad undervisning

Med anledning av den pågående Coronapandemin har Historiska institutionen beslutat att inleda höstterminen 2021 med webbaserad undervisning.

Universitetslektor i medeltidshistoria

Historiska institutionen söker universitetslektor i medeltidshistoria. Sök innan den 31 maj.

Linda Wikland mottagare av Stockholmiapriset 2021

Årets Stockholmiapris till masterstudent i historia

Linda Wikland har fått årets Stockholmiapris för sin mastersuppsats som hon la fram vid Historiska institutionen 2020.

”Vattenbärande kvinnor”, Lorenzo Magalotti, Notizie di Svezia (1674), Uppsala universitetsbibliotek

Att förstå sin kropp på 1600-talet

För vanligt folk var kroppen var ett verktyg som skulle vara frisk och stark för att fungera i samhället. Det menar en ny avhandling om kroppsuppfattning på 1600-talet.

Omslag till antologin: År. Historiker berättar

Antologi får fina recensioner

Antologin "År. Historiker berättar", med texter av institutionens forskare, får fina recensioner i pressen.

Från filmen Det avgörande klubbslaget. Talman Andreas Norlén och programledare Parisa Amiri. Foto: Riksdagsförvaltningen

Riksdagen firar demokrati med ny film

Den 26 januari, 1921, fattade riksdagen det definitiva beslutet om allmän och lika rösträtt. Detta firas med en ny film som kan ses på riksdagens webbplats.

I platta_image

Stockholms universitets information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Information om universitetets ställningstaganden relaterat till corona uppdateras löpande.