CEMAS hör organisatoriskt till Historiska institutionen och har dess styrelse som huvudman.

Styrelse

CEMAS leds av egen styrelse som  2014-2015 består av sex ledamöter:
- Anna Götlind (Stockholms universitet)
- Lars Kaijser (Stockholms universitet)
- Andreas Linderoth (SMM)
- Mirja Arnshav (SMM)
- Ale Pålsson (doktorandrepresentant)
- Karl-Olof Hammarkvist (styrelseordförande).

CEMAS:s löpande verksamhet leds av föreståndaren, Leos Müller.

Läs om verksamhet och samverkan till vänster.