About

About CEMAS

1600-talsmålning av en holländsk hamn. Skepp på vattnet och människor som bär gods och människor som

Read more about the aims, research and organization of CEMAS here. 

Utsnitt av karta från 1500-talet. Tecknade sjömonster anfaller skepp.

Research and Aims of CEMAS

The CEMAS conducts maritime research in collaboration with museums and organizes a PhD program of international standards.

närbild av kompassstjärna från 1500-talskarta

Structure and Organization

Read about the roles of the Steering Board, the Research Leader and the Centrum Secretary.

Närbild på en båtratt.

The Steering Board

The Steering Board of CEMAS consists of eight members.

detalj av tecknad karta från 1500-talet. En person sänker ner ett rep i havet.

CEMAS Researchers

Here you find the current and previous researchers connected to CEMAS.

About the Centre
CEMAS researcher profiles
The Maritime Seminars, click for more information