För information och länk till seminariet, maila cemas@historia.su.se .

Mattias Frihammar, Cecilia Åse, Maria Wendt och Fredrik Krohn Andersson, Stockholms universitet, presenterar Genus och nation i kalla krigets spår: Skapandet av ett svenskt militärt kulturarv.