För information och länk till seminariet, maila cemas@historia.su.se.

Thomas Taro Lennerfors och Peter Birch, Uppsala universitet presenterar Snow in the Tropics – A History of the Independent Reefer Operators.