Tori Falck, Stockholms universitet, presenterar Tradisjon, innovasjon og pragmatisme. sosiale perspektiver på drivkrefter bak endringer i maritim teknologi i Viken (1050–1700).

Under rådande omständigheter hålls de maritima seminarierna endast digitalt. För att få länk till detta och andra seminarier, maila cemas@historia.su.se.