Under rådande omständigheter hålls seminariet endast digitalt. För att få länk till seminariet, maila: cemas@historia.su.se.

Målning av skärgård. Vattnet är stilla, i mitten på en ö en större byggnad.
Justus Fredrik Weinberg: Trankokeri och sillsalteri i Bohuslän, 1832, Nationalmuseum, allmän egendom

Denna gång gästas seminariet av Anton Larsson, doktorand vid institutionen för arkeologi och antikens kultur. Han beskriver sitt projekt:

Sveriges första miljöpolitiska debatt uppstod under det sena 1700-talets sillfiskeperiod, när trankokeriernas utsläpp ledde till farhågor kring det vi idag känner som övergödning och bottendöd längs Västkusten. De materiella lämningarna efter "trangrumsstriden", denna kamp mellan myndigheter och industrilobbyister, utgör idag ett värdefullt bioarkeologiskt källmaterial.

Välkommen!