Andreas Linderoth, SMTM, Anna Silwerulv, SMTM, Niklas Eriksson, Stockholms universitet och Herry R:son Svensson, Karlskrona. Bokpresentation: Skeppsbyggaren Fredrik Henrik ag Chapman – myt och verklighet.

Under rådande omständigheter hålls de maritima seminarierna endast digitalt. För att få länk till detta och andra seminarium, maila cemas@historia.su.se.