För första gången tar Sveriges främsta maritima forskare ett helhetsgrepp på det maritima området Sverige och Norden. Sjövägen till Sverige lyfter fram kunskapen om havets centrala roll i Sveriges samtid och historia. Det handlar om de långa historiska linjerna, från Gustav Vasas tid till idag. Bokens första del ger en bred introduktion till svenska sjökrig och örlogsflottans historia, utrikeshandel och sjöfart, skeppsvarvens historia, fiske och passagerarsjöfart. Den andra delen innehåller mer avgränsade utblickar. Behandlas ämnen som sjömanstatueringar, hummerfiske, det unika svenska intresset för fritidsbåtar mm. Stort som smått, historiskt och samtida visas perspektiven på hur viktigt havet varit för både nationen och dess människor.

Att detta förhållande behöver framhållas i en egen bok förklaras kanske av att havet är så närvarande och ändå lätt glöms bort. Inte minst havets och sjöfartens betydelse i den svenska historieberättelsen.

Boken på förlagets hemsida.

Boken kan inhandlas på både Bokus och Adlibris.

Bokens redaktörer och författare:

Simon Ekström är docent i etnologi och verksam som universitetslektor i maritim etnologi vid Stockholms universitet. Läs mer om Simons forskning här.

Leos Müller är professor i historia vid Stockholms universitet och föreståndare för Centrum för maritima studier. Läs mer om Leos forskning här.

Tomas Nilson är historiker vid Göteborgs universitet. Läs en intervju med Tomas där han berättar mer om boken på Göteborgs universitets webbplats här.