Angöringar 2

7 maj 2020, online

Workshop som initierade arbetet med CEMAS kommande antologi, som planeras att publiceras på engelska. 

Under dagen kartlades och presenterades CEMAS forskning och ämnesbredd under de senaste fem åren i åtta presentationer av CEMAS forskare och en inledning av Leos Müller och Simon Ekström. 

 

Den glömda flottan.  

Marinarkeolog under vatten. Foto: Jim Hansson, SMTM
Foto: Jim Hansson, SMTM

21-22 februari 2019, Karlskrona

En workshop om Sveriges "glömda" flotta i en vidare mening.

Workshopen syftade till att kartlägga befintlig forskning om de sänkta fartygen vid några av den svenska örlogsflottans historiska baser och lyfta försummade aspekter av flottans historia utifrån perspektiv från både marinarkeologi, kulturarvsforskning och historiografi. Workshopen välkomnade deltagare från flera ämnesområden och anordnades i samarbete mellan CEMAS och Statens maritima museer. 

CFP Den glömda flottan (1746 Kb)

 

CEMAS och museerna 

10 november 2017, Stockholm

En workshop om dialog och samarbete mellan museer och CEMAS. 

Workshopen CEMAS och museerna syftade till att skapa kontakt och kommunikationsvägar mellan museer och CEMAS. Marinmuseum (Karlskrona) och Sjöhistoriska museet deltog. Arbetet resulterade i ett antal kontreta förslag om hur samarbetet kan förbättras. 

 

International Approaches to Naval Cities and Dockyards

18-20 oktober 2017, Karlskrona

Internationell konferens om örlogsstäder och örlogsvarv.

Denna internationella konferens hölls på Marinmuseum i Karlskrona, örlogsstaden på UNESCO:s världsarvslista med välbevarad och unik 1700-talsmiljö. På konferensen presenterades ny forskning om Karlskrona men den fokuserade även på örlogsstäder och örlogsvarv i flera länder. Konferensen arrangerades i samarbete mellan CEMAS och Marinmuseum i Karlskrona. Den internationella forskningen om örlogsstäder tog sedan plats i boken Örlogsstäder - innovationer, varv och vrak. Läs mer om boken på Marinmuseums hemsida

Se mer information om konferensen här

 

Naval Officers in the Baltic: Careers and Context

9-10 juni 2016, Stockholm 

Denna internationella workshop kretsade kring marinofficerares liv och karriär i Europa under 1700-talet.

Workshopen hade elva internationella deltagare och anordnades av AnnaSara Hammar, dåvarande postdoktor i historia på CEMAS. Forskningen i centrum för workshopen publicerades 2019 i boken Eighteenth-Century Naval Officers. A Transnational Perspective. Läs mer om boken hos förlaget via denna länk

 

Angöringar. Berättelser och kunskap från havet

18 mars 2016

I denna workshop presenterades bidrag inför utgivningen av antologin Angöringar. Berättelser och kunskap från havet.

Bidragen representerar CEMAS breda verksamhet och forskning under perioden 2010-2015, presenterad med en mer populärvetenskaplig ton. 

Boken publicerades 2017 med Simon Ekström och Leos Müller som redaktörer. Läs mer om den här

 

Fritidsbåtsforskningens möjligheter - fält, frågor, framtid

22 januari 2016, Stockholm 

Fritidsbåten som kultur och historia.

Workshopen fungerade som en mötesplats för forsare, museets anställda, representanter för näringslivet och fritidsbåtsentusiaster. Workshopen organiserades av Mattias Frihammar, CEMAS dåvarande postdoktor i etnologi. 

 

Forskningsdag CEMAS och SMM

2 juni 2014

Ett möte mellan CEMAS och forskningsenheten på Statens Maritima Museer*.

Under dagen informerade SMM:s forskningsenhet om myndighetens planer för forskning och utställningar, och CEMAS presenterade sina pågående forskningsprojekt. 

*SMM heter numera SMTM, som står för Statens maritima och transporthistoriska museer. 

 

Sverige i världen

19-20 maj 2014

Konferens om den svenska sjöfartskonsulära verksamheten cirka 1800-1985. 

Denna konferens samlades runt det svenska konsulatväsendet i en bred internationell kontext. 17 bidrag presenterades på konferensen som organiserades gemensamt av CEMAS, Sjöhistoriska museet och Utrikesdepartementet. 

Konferensen var en del av ett större projekt om svenska konsuler, som leddes av CEMAS postdoktor Aryo Makko. Konferensbidragen omarbetades och publicerades i boken I främmande hamn, med Aryo Makko och Leos Müller som redaktörer. Läs mer om boken på förlagets sida

 

Workshops för doktorander inom maritima studier. 

2012-2013

Under perioden hölls två workshops för doktorander i samarbete mellan CEMAS och CITCEM, Porto universitet. 

 

Persistent Piracy

3-5 maj 2012

Historiska perspektiv på maritimt våld och statsbildning. 

Denna internationella konferens organiserades av CEMAS i samarbete med Försvarshögskolan och Utrikespolitiska Institutetm med stöd från Riksbankens jubileumsfond. 

Resultaten från konferensen publicerades i den uppmärksammade boken Persistent Piracy (red. Stefan Eklöf Amirell och Leos Müller), läs med om den här på förlagets sida

 

Händelser vid vatten. 

26-27 januari 2012, Stockholm

En framåtblickande workshop kring maritima studier, materiell kultur, och arkeologiska perspektiv. 

Vad är "Maritima studier", och vad skulle det kunna vara? Workshopen syftade till att utveckla CEMAS verksamhet med fördjupning i arkeologiska perspektiv. Den hölls i samarbete med MARIS, Marinarkeologiska Forskningsinstitutet vid Södertörns Högskola. Sexton deltagare deltog i workshopen som utgick från tre teman: Kulturmöten i vattenlinjenThalassokratier och maktens resurser, samt Fritidslandskap - natur eller kultur? 

Rapport Workshop "Händelser vid vatten" (523 Kb)

 

Hamnmiljöer.

18-19 maj 2011, Stockholm

En workshop om hamnar som mötesplats för mänskliga aktiviteter, både på land och till sjöss.

Femton deltagare från flera institutioner och ämnesområden samlades i denna workshop runt sitt intresse för hamnmiljöers mångsidiga funktioner. Presentationerna kretsade framför allt kring de fyra aspekterna människorvaror och sjöfartvarv, samt hamn som "gateway" eller infrastruktur. 

Workshopen hölls på Vasamuseet.

Rapport Workshop "Hamnmiljöer" (724 Kb)

 

Säkerhet till sjöss.

19-20 januari 2011, Stockholm

En workshop om risker till sjöss och dess lösningar i ett historiskt perspektiv. 

Människan har alltid försökt bemästra farliga situationer till sjöss, men lösningar har varierat i tiden och säger mycket om människans syn på säkerhet. Workshopen samlade forskare från flera discipliner och forskningsområden och utgick från tre aspekter av säkerhetsproblematik till sjöss: ekonomisk säkerhet, internationell säkerhet, och mänsklig säkerhet. 

Workshopen hölls på Vasamuseet.

Rapport från Workshop ”Säkerhet till sjöss – i historien och i dag” (423 Kb)