Forskning

Forskning vid CEMAS

Container

Centrum för maritima studier skall bedriva forskning och forskarutbildning av hög internationell standard. Det främjar utbyte mellan forskare inom det maritima fältet i Sverige, såväl som bygger upp kontakter och utbyten med internationell forskning. Det skall delta i kompetensuppbyggande åtgärder inom SMM, såväl i publik verksamhet (utställningar, forskar- och temadagar) vid SMM:s museer – Vasamuseet, Sjöhistoriska museet och Marinmuseum. Det skall attrahera studenter och rekrytera forskare med intressen inom det maritima fältet. Genom CEMAS skapas en attraktiv och långsiktig institutionell forskningsmiljö för maritima studier och följaktligen även nya möjligheter för att söka forskningsmedel. Centrum inledde sin verksamhet den 1 januari 2010.

Sveriges första globala århundrade. Ny bok av Leos Müller.

Publikationer

Forskare vid CEMAS publicerar sin forskning främst i form av monografier, artiklar och recensioner. Här finner du ett urval.

Tidigare workshops och konferenser vid CEMAS

CEMAS arrangerar regelbundet workshops på olika teman relaterade till det maritima området. Här kan du läsa om och hitta rapporter från tidigare workshops.

FB2

Facebook