I flera hundra år har seglare skildrat sina erfarenheter i dagböcker, brev och reseberättelser. Dagens fritidsseglare följer i deras spår, men använder i stor utsträckning sig av hemsidor, bloggar och sociala fora för att berätta om sina upplevelser, om hamnstäder och hav.

Hanna Janssons avhandlingsprojekt undersöker hur färden över haven framställs i samtida digitala reseberättelser. Utifrån folkloristiska perspektiv på berättelser och berättande är ambitionen att kunna belysa relationen mellan den faktiska rutten och den narrativa geografi som seglarna skapar med sina reseberättelser.

Vill du veta mer? Kontakta Hanna Jansson, hanna.jansson@etnologi.su.se.