Lisa Hellmans avhandlingsprojekt studerar det Svenska Ostindiska Kompaniets möten med Kina. Trots omfattande litteratur om kompaniet finns det relativt litet gjort på detta område och vi har obefintliga kunskaper om hur kompaniets agerande uppfattades från den kinesiska sidan.

Hennes ambition är att studera mötet från båda sidor. Hellman arbetar med reseberättelser, korrespondens och dagböcker, ett mycket omfattande och till stora delar fortfarande outnyttjat källmaterial. Teoretiskt anknyter Hellman till maskulinitets- och genusforskning som är högst relevant i en maritimhistorisk kontext. Ett annat område som avhandlingen relaterar till är global historia.