I samarbetet mellan historia, arkeologi, etnologi och kulturgeografi arbetar CEMAS forskare med ett ramprojekt om Stockholms hamnmiljöer.

Ambitionen är att använda olika ämnesingångar för att kartlägga hamnmiljöer som ekonomiska, tekniska, sociala och kulturella miljöer. Det är viktigt att lyfta fram att detta handlar om flera hamnmiljöer inom huvudstadsregionen, inte om huvudstaden som hamn.

Workshopen "Hamnmiljöer" organiserades av CEMAS den 18-19 maj 2011 på Vasamuseet.

Rapport Workshop "Hamnmiljöer" (724 Kb)

Vill du veta mer? Kontakta Leos Müller, leos.muller@historia.su.se.