Ekström, Simon, "Följa hummer", Rig, 2013:3, 65-79.

Hellman, Lisa, "Social relations in the Canton trade. Information flows, trust, space and gender in the Swedish
East India Company", The Bulletin of the Institute for World Affairs, Kyoto Sangyo University, Vol. 28, 2013.

Müller, Leos, "Komparativ metod för det tjugoförsta århundradet", i Claesson, Urban, Edgren, Henrik, Andersson, Lars M, Hall, Bo G. (red.), Nationen så in i Norden: Festskrift till Torkel Jansson (Skellefteå: Artos & Norma), 2013.

Müller, Leos, "Peace: Sweden’s Neutrality and the Eighteenth-Century Inter-State System", in Rydén, Göran (ed.), Sweden in the Eighteenth-Century World: Provincial Cosmopolitans (Farnham: Ashgate 2013).

Gram-Hanssen, Kirsten, Mont, Oksana & Müller, Leos, "Vem bestämmer över konsumtionen?", i Jiborn, Magnus & Kander, Astrid (red.), Generationsmålet. Kontroverser kring klimat och konsumtion (Stockholm: Dialogos, 2013).

Svensson, Harry R., "'Det är märkvärdigt hur 10 á 12 personer, hvilka en gång har varit tillsammans kan spridas ut öfver
jordytan' - Svenska örlogsofficerare i utrikes tjänst under 1800-talet”, Militärhistorisk Tidskrift, 2013.