Forskning

Forskning vid CEMAS

Rubrik: forskning vid CEMAS. Containrar på lastfartyg på havet.

Centrum för Maritima Studier bedriver forskning och forskarutbildning av hög internationell standard.

Genom CEMAS skapas en attraktiv och långsiktig institutionell forskningsmiljö för maritima studier och följaktligen även nya möjligheter för att söka forskningsmedel. 

Läs mer om forskning vid CEMAS i artiklarna nedan.

detalj av tecknad karta från 1500-talet. En person sänker ner ett rep i havet.

CEMAS forskare och medarbetare

Här finner du information om CEMAS forskare och andra medarbetare.

Sveriges första globala århundrade. Ny bok av Leos Müller.

Publikationer

Forskare vid CEMAS publicerar sin forskning främst i form av monografier, artiklar och recensioner. Här finner du ett urval.

Marinarkeolog under vatten. Foto: Jim Hansson, SMTM

Tidigare workshops och konferenser

CEMAS arrangerar regelbundet workshops på olika teman relaterade till det maritima området. Här kan du läsa om och hitta rapporter från tidigare workshops.

Startsida CEMAS
Om CEMAS

Här hittar du verksamhetsrapporter och information om centrets organisation och målsättning.

maritima seminariet

Information om Maritima seminariet på Vasamuseet och/eller digitalt.

medarbetare CEMAS

Här hittar du forskare och medarbetare knutna till CEMAS.

FB2

Hitta CEMAS på Facebook