Centrum för maritima studier vill flagga för att Patrik Höglund, doktorand i historia vid Södertörns högskola, disputerar den 1 oktober. Disputationen arrangeras av Södertörns högskola, läs mer om den på deras hemsida (extern länk).

Patrik Höglund arbetar även som arkeolog och deltar i det CEMAS-ledda forskningsprogrammet Den glömda flottan. Sveriges "blåa" kulturarv 1450-1850.