Föreståndare

Leos Müller, professor i historia och tillika föreståndare Forskarsida

Forskare

Simon Ekström, docent i etnologi och forskare Forskarsida

Postdoktorer (nuvarande och alumner)

AnnaSara Hammar, fil. dr och postdoktor Forskarsida (2016– )

Lisa Hellman, fil. dr och postdoktor

Niklas Eriksson, postdoktor i marinarkeologi (CEMAS postdoktor 2017-2018). Forskarsida.

Doktorander (nuvarande och disputerade)

Hanna Jansson, fil. dr. i etnologi Kontaktdata

Ale Pålsson, fil. dr. i historia Forskarsida

Harry Svensson, doktorand i historia Forskarsida

Ida Hughes Tidlund, doktorand i etnologi antagen ht 2016. Forskarsida.

Fredrik Kämpe, doktorand i historia, antagen vt 2017. Forskarsida.

Gästforskare

Steve Murdoch, professor i historia vid University of St. Andrews Forskarsida (2014–2015)

Sekreterare

Aryo Makko, fil. dr och sekreterare Forskarsida (2016)