Maritimhistoriska seminariet HT 2019

Maritima seminariet VT2020 (499 Kb)

Tid och plats: enl. program fredagar kl. 13-14 i Franzénrummet på Vasamuseet.

Maritima seminariet ges i ett samarbete mellan CEMAS vid Stockholms universitet, Marinarkeologiska forskningsinstitutet MARIS vid Södertörns högskola och SMM (Statens maritima museer).

Seminariet är ett forum för att ventilera avhandlingsavsnitt, pågående projekt och projektskisser. Men på programmet finns även föredrag av väletablerade forskare.

Om inte annat meddelas är lokalen alltid Franzénrummet på Vasamuseet med videolänk till Videokonferensrummet på Marinmuseum, och tiden är klockan 13-14. Eventuella seminarietexter kan beställas ca en vecka innan seminariet äger rum från leos.muller@historia.su.se.

För ytterligare information om seminarieprogrammet vänligen ta kontakt med Leos Müller, leos.muller@historia.su.se.