Maritimhistoriska seminariet HT 2019

Maritima seminariet ges i ett samarbete mellan CEMAS vid Stockholms universitet och SMTM (Statens maritima och transporthistoriska museer).

Seminariet är ett forum för att ventilera avhandlingsavsnitt, pågående projekt och projektskisser. Men på programmet finns även föredrag av väletablerade forskare.

Om inte annat meddelas är lokalen alltid Franzénrummet på Vasamuseet med videolänk till Videokonferensrummet på Marinmuseum, och tiden är klockan 13-14. Eventuella seminarietexter kan beställas ca en vecka innan seminariet äger rum från leos.muller@historia.su.se.

För ytterligare information om seminarieprogrammet vänligen ta kontakt med Leos Müller, leos.muller@historia.su.se.

Ladda hem Maritima seminariet HT2020 (379 Kb)