Genom Centrum för maritima studiers (CEMAS) satsning på historisk marinarkeologi har det så kallade Dalarövraket, även kallat Edesövraket, identifierats som flottans fartyg Bodekull, som sjönk i oktober 1678 under det Skånska kriget.

Läs mer här