"Med sin forskning och sina böcker lyfter Leos Müller fram sjöfartens och sjömännens vida betydelse för den utveckling som skett genom historien, i Sverige och internationellt. Med en tydlig och intresseväckande berättarförmåga visar han hur Sveriges förflutna präglats av närheten till havet och hur såväl inrikes- som utrikesförbindelser skapats och upprätthållits med hjälp av båtar och fartyg", skriver Stiftelsen Sveriges Sjömanshus på sin hemsida

Sveriges första globala århundrade. Ny bok av Leos Müller.
Omslag till boken Sveriges första globala århundrade, av Leos Müller.

Leos Müller är professor i historia på Historiska Institutionen med särskild inriktning på maritim historia samt föreståndare för Centrum för Maritima Studier.

Hans publikationer inkluderar boken Sveriges första globala århundrade, 2018, och Angöringar. Berättelser och kunskap från havet, 2017 (redaktör med Simon Ekström).