Den 13 november 2020 disputerade Mirja Arnshav, doktorand inom CEMAS, i arkeologi med avhandlingen De små båtarna och den stora flykten. Arkeologi i spåren av andra världskrigets baltiska flyktingbåtar.

På grund av pandemin ägde disputationen rum digitalt via plattformen Zoom.

Två datorskärmar. På den ena syns omslaget till avhandlingen. På den andra det digitala mötet.
Mirja Arnshav och opponent Björn Magnusson Staaf, Lunds universitet, under den digitala disputationen via Zoom.