Om CEMAS

1600-talsmålning av en holländsk hamn. Skepp på vattnet och människor som bär gods och människor som

CEMAS syfte är att stärka det maritima forskningsfältet genom tvärvetenskapliga samarbeten mellan historia, arkeologi och etnologi.

Centrets mål:

  • Att bedriva forskning och tillhandahålla utbildning med internationellt hög standard inom det maritima fältet.
  • Att främja utbyte mellan forskare inom det maritima fältet i Sverige, framför allt inom etnologi, arkeologi och historia, samt bygga upp kontakter inom och mellan discipliner och internationell forskning.
  • Att utgöra en attraktiv och långsiktigt gångbar miljö för för studier och forskning inom det maritima fältet, vilket också ger möjligheter till bidrag och forskningsanslag.
  • Att delta i SMTM:s arbete, både kompetenshöjande inom myndigheten och i den publika verksamheten.

Hitta mer om centrets struktur, medarbetare, verksamhetsplaner och ämnesområde nedan!

 

närbild av kompassstjärna från 1500-talskarta

Organisation och styrelse

CEMAS styrelse beslutar om centrumets mål och verksamhet medan forskningsledaren med hjälp av centrumsekreteraren har ansvar för den löpande verksamheten.

detalj av tecknad karta från 1500-talet. En person sänker ner ett rep i havet.

CEMAS forskare och medarbetare

Här finner du information om CEMAS forskare och andra medarbetare.

Närbild av en kompass

Artikel: Vad är maritima studier?

Nyfiken på ämnet? I en bred mening handlar maritima studier om alla former av interaktion mellan människan och havet. Läs mer om maritima studier här.

Verksamhetsberättelser

Nedan visas CEMAS årliga verksamhetsberättelser.

Verksamhetsstrategi

Centrumbildningen tar fram mål och strategier för verksamheten för sexårsperioder. Läs här om den nuvarande sexårsstrategin.

Startsida CEMAS
Om CEMAS

Här hittar du verksamhetsrapporter och information om centrets organisation och målsättning.

maritima seminariet

Information om Maritima seminariet på Vasamuseet och/eller digitalt.

medarbetare CEMAS

Här hittar du forskare och medarbetare knutna till CEMAS.

FB2

Hitta CEMAS på Facebook