Om CEMAS

Centrum för maritima studier - CEMAS

Invigning av CEMAS, 2010.

Centrum för maritima studier, CEMAS, är ett samarbete mellan Stockholms universitet och Statens maritima och transporthistoriska museer (SMTM) som startade 2010.

CEMAS syfte är att stärka det maritima forskningsfältet genom tvärvetenskapliga samarbeten mellan historia, arkeologi och etnologi.

CEMAS kommande sexårsstrategi

Centrumbildningen har varit verksam sedan 2010. Hösten 2016 tog vi fram en ny strategi för inriktning under kommande sex år.

FB2

Facebook