Invigning av CEMAS, 2010.
Från invigning av CEMAS, 2010.

 

Centrum för maritima studier har som mål att med internationellt hög standard bedriva forskning och tillhandahålla utbildning inom det maritima fältet. Centret främjar utbyte mellan forskare inom det maritima fältet i Sverige, framför allt inom etnologi, arkeologi och historia. CEMAS bygger upp kontakter inom och mellan discipliner och skapar utbyten med internationell forskning. 

Marika Hedin, dåvarande chef på Vasamuseet, talar på invigningen av CEMAS år 2010.

Centret skall rekrytera studenter och forskare med intresse inom det maritima fältet. Det ska som institution utgöra en attraktiv och långsiktigt gångbar miljö för studier och forskning inom det maritima fältet, vilket också resulterar i nya möjligheter för bidrag och forskningsanslag. 

CEMAS har också som uppdrag att delta i kompetensuppbyggande åtgärder inom SMTM, såväl inom myndigheten som i den publika verksamheten vid SMTM:s museer, såsom utställningar, forskar- och temadagar.

Läs om CEMAS nuvarande sexårsstrategi

Här finns CEMAS tidigare verksamhetsrapporter.