Närbild av en kompass
Foto: Cecilia Nordstrand, Sjöhistoriska museet.

 

I en bred mening handlar maritima studier om alla former av interaktion mellan människan och havet. De etablerade disciplinerna maritim historia, maritim etnologi och marinarkeologi ryms i det maritima studiefältet, liksom breda forskningsområden som sjörätt, fiske och navigation. 

Ett område som tilldragit sig mycket populärhistoriskt intresse är sjökrigshistoria och örlogsflottans historia. Ett annat område som kommer att växa i betydelse är studier av människans påverkan på havsmiljön och studier av havet som resurs – från fiske till oljeutvinning. Men maritima studier handlar även om tekniker och föremål som människan använt och utvecklat för att ta sig över havet eller för att utnyttja dess resurser; om unika kunskaper i skeppsbyggnad och navigation. Maritima studier kan utgå från både lokala, regionala, nationella och globala perspektiv.