CEMAS samarbetar med SMTM, genom att bidra med forskarexpertis vid arbete med utställningar. CEMAS medarbetare deltar i SMTM:s forskning och interna utbildning.

CEMAS har även etablerat ett nära samarbete med forskare inom relaterade områden runtom i landet, t.ex. från  Göteborgs universitet och Försvarshögskolan.

CEMAS medarbetare ingår i fler mer eller mindre formaliserade nätverk med fokus på maritima studier, både i Sverige och utomlands. För detaljer se Medarbetare.