Om CEMAS

Centrum för maritima studier - CEMAS

Invigning av CEMAS, 2010.

 

CEMAS syfte är att stärka det maritima forskningsfältet genom tvärvetenskapliga samarbeten mellan historia, arkeologi och etnologi.

 

Om maritima studier

Syftet med CEMAS är att stärka det maritima forskningsfältet genom tvärvetenskapliga samarbeten mellan historia, arkeologi och etnologi. Här kan du läsa mer om vad maritima studier kan innebära.

CEMAS kommande sexårsstrategi

Centrumbildningen har varit verksam sedan 2010. Hösten 2016 tog vi fram en ny strategi för inriktning under kommande sex år.

FB2

Facebook