närbild av kompassstjärna från 1500-talskarta

Styrelsen 

 • Består av 8 medlemmar.

 • Ansvarar för centrumets budget

 • Tar fram en årlig verksamhetsplan för centrumet i samråd med forskningsledaren

 • Beslutar om långsiktiga och strategiska samarbeten

 • Har visst ansvar för extern kommunikation, till exempel med strategiska samarbetspartners

 • Ansvarar för att centrumets verksamhet kan bedrivas långsiktigt.

 • Sammanträder 4 gånger per år.

 

Medlemmar

Närbild på en båtratt.
Foto: Maria Ljunggren, Sjöhistoriska Museet. Beskuren. Licens: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.sv

Nuvarande medlemmar i CEMAS styrelse:

Ordförande

Göran Blomqvist

Ledamöter

Mats Hallenberg, historia (Stockholms universitet)

Sarah Holst Kjaer, etnologi (Stockholms universitet)

Nanouschka Myrberg Burström, arkeologi (Stockholms universitet)

Anna Maria Forssberg (SMTM)

Andreas Linderoth (SMTM)

Anna Arnberg (SMTM)

Ida Hughes Tidlund (doktorandrepresentant)

 

Forskningsledaren 

 • Ansvarar för CEMAS forskning, de Maritima seminarierna, organisation av och deltagande i konferenser, seminarium och annan verksamhet

 • Verkställer den årliga plan som styrelsen beslutar om

 • Avrapporterar till styrelsen om budgetärenden och centrumets verksamhet

 • Har rätt att närvara vid styrelsemöten men ingen beslutsrätt. 

 • Den nuvarande forskningsledaren är Leos Müller.

 

Centrumsekreteraren

 • Har övergripande administrativt ansvar

 • Ansvarar för den interna kommunikationen, som korrespondens och protokoll

 • Verkställer den externa kommunikationsstrategi vilken beslutas av styrelsen och forskningsledaren. Detta inkluderar att uppdatera hemsidan, sociala medier, och utskick med e-post och brev

 • Har närvarorätt vid styrelsemöten men ingen beslutsrätt. 

 • Den nuvarande centrumsekreteraren är Elin Heppling