Karl XII:s kontakter med Madagaskarpirater

En föga känd och föga utforskad fråga i svensk historia är Karl XII:s försök att under det stora nordiska kriget engagera pirater från Madagaskar året 1718. Det finns fler olika motiv till detta exotiska företag; bl a kolonisering av Madagaskar och kungens försök att stärka örlogsflottan.

1700-talets sjömanshus - en välfärdsinstitution för sjömän eller statens kontrollverktyg?

Från och med 1748 skulle alla svenska sjömän registreras på sjömanshus. Registreringen innebar frihet från militärtjänsten och skatterna men den gav statsmakten uppdaterad information om sjövana män... som kunde rekryteras till flottan. Sjömanshus fungerade även som en tidigmodern arbetsförmedling och sjömännens försäkringskassa. Ett rikt arkivmaterial från Stockholms sjömanshus finns på Stockholms stadsarkiv.

Den svenska sjömakten under modern tid

På Krigsarkivet finns det rikt material om den svenska flottans historia under 1900-talet, från loggböcker för olika expeditioner till utredningar, kartor, ritningar. Bland annat finns det material om kalla kriget till sjöss och ubåtsjakten på 1980-talet.