Svensk historia från sjösidan, ca 1000-2000 (15hp)

Kursen ger en bred introduktion till Sveriges maritima förflutna, utifrån historiska, etnologiska och marinarkeologiska perspektiv. Svensk historia har alltid präglats av havet, som transportmedel och resurs men också som krigszon. Kursens syfte är att belysa olika aspekter av detta långa förhållande och visa hur de format det moderna svenska samhället. Kursen ges av forskare knutna till Centrum för maritima studier.
Kursplan och anmälan