Utbildning

Utbildning

I undervisningsverksamheten vid Centrum för maritima studier ingår för närvarande kurs på grundnivå samt handledning från andra terminen till avhandlingsnivå. Läs om kursen "Sveriges historia från sjösidan" samt förslag på avhandlingsämnen här.

Kurs: Svensk historia från sjösidan

En bred introduktion till Sveriges maritima förflutna.

Uppsatshandledning

Är du intresserat av havet? Det finns utmärkta möjligheter att skriva uppsatser med maritima frågeställningar och CEMAS forskare vill hjälpa dig med att formulera ämnen och hitta lämpligt material. Vi kan handleda studenter i historia och etnologi.

Startsida CEMAS
Om CEMAS

Här hittar du verksamhetsrapporter och information om centrets organisation och målsättning.

maritima seminariet

Information om Maritima seminariet på Vasamuseet och/eller digitalt.

medarbetare CEMAS

Här hittar du forskare och medarbetare knutna till CEMAS.

FB2

Hitta CEMAS på Facebook