medeltida målning. två rader av män i sitter mitt emot varandra i möte. I mitten en man på en tron.

Medeltidsseminariet hålls kl. 15.00-17.00 på måndagar. Under vårterminen 2022 hålls seminarierna via zoom samt på plats i seminarierum D900. Lokal kan komma att ändras med hänsyn till pandemiläget. Löpande information publiceras via centrets facebooksida och e-postlista. Anmäl dig till listan genom att mejla sekreterare@medeltid.su.se.

Program för våren 2022 publiceras inom kort!