Här finner du verksamhetsberättelser samt protokoll från Centrum för medeltidsstudiers styrelsemöten och Medeltidsrådet.

Saknar du något, eller om du har frågor, kontakta sekretare@medeltid.su.se