Dagen visade på medeltidsämnets bredd med presentationer från många olika discipliner såsom historia, arkeologi, konsthistoria m.m.

Anne Ladefoged

Between Manuscripts and Prints - Physical expression of handwritten and printed law texts c. 1450-1650. Lunds universitet

Anton Larsson

Landslide Archaeology: Hazard and disaster in Västra Götaland County. Stockholms universitet        
Michael Otto: "Föreställningar om städer i Norden ca. 850 - 1250". Uppsala universitet

Benjamin Husvik

En legitim regent? Genus, legitimitet och kungamakten i Norge, ca 1163–1312. Göteborgs universitet        
Anna Andreasson Sjögren: Medeltidens trädgårdskultur. Stockholms universitet

Karl Lysén

Four to Jerusalem: European Selfhood and Perceptions of the World 1350-1727. Stockholms universitet

Katarina Hallqvist

Inre seende i vadstenensisk förkunnelse och spiritualitet. Lunds universitet

Kim Bergqvist

Unruly Magnates: Aristocratic Insurrections, Resistance, and Political Values in Castile-León and Sweden, c. 1270–c. 1370. Stockholms universitet

Jonas Thungren Lindbärg

Between Old and New Rome: Armenian and Bulgarian Contacts with the Papacy around 1204. Stockholms universitet

Lovisa Olsson

I vinst och förlust: Köpmäns nätverk i 1500-talets Östersjöstäder. Södertörns högskola

Thomas Neijman

Det i Sverige nyetablerade frälset mellan 1319-1412: Nätverk, positionering och rumslighet. Stockholms universitet

Tori Falck

Tradisjon, innovasjon og pragmatisme. Sosiale perspektiver på drivkrefter bak endringer i maritim teknikk i Viken (1050-1700). Stockholms universitet

Karin Tetteris

Krigstroféer som kulturarv – förflyttning och förvandling. Stockholms universitet

Annika Nordström

Okända rum – aspekter på social praktik och social identitet i Nyköping ca 1100 – 1550. Uppsala universitet

Fraser Miller

Outlawry and the Judicial Space in Medieval Scandinavia, c. 1200-1350. Stockholms universitet

Jessica Fröberg

Strategi för visuellt berättande: Bildprogram och narrativ konstruktion i flandriska altarskåp i Sverige ca. 1480-1525. Stockholms universitet

Joakim Kjellberg

Den medeltida stadens dynamik – urbanitet, sociala praktiker och materiell kultur i Uppsala 1100-1550. Uppsala universitet