Kim Bergqvist

Att motivera och mobilisera för uppror och inbördeskrig: Iberiska halvön och Skandinavien, ca. 1270-1370.

Michael Otto

Föreställningar om städer och urbanitet i Norden, ca. 800-1200.

Olov Lund

Svarte Åke Jönsson: statsman och lokal nätverksbyggare.

Louise Faymonville

Bland riddara ok swäna -texthistoriska perspektiv på fornsvensk hövisk litteratur