Emma Maltin (Arkeologi)

Konsumtion, identitet och matvanor i Nya Lödöse (1473-1624).

 

Anton Larsson (Arkeologi)

Medeltida jordskred i Västsverige — Plats och rum.

 

Christian Hohenthal (Historia, Uppsala Universitet)

Att forma makten och dess ritualer. En undersökning av legitimitet i svenska krönikor från 1400- och 1500-talet.

 

Karl Pettersson (Historia)

Reflections of European Individualism – Bakgrund, syfte och metodologi.

 

Thomas Neijman (Historia)

Det i Sverige nyetablerade frälset mellan 1319-1412: Nätverk, positionering och rumslighet.

 

Fraser Miller (Historia)

Outlawry and the Legal Space in Medieval Scandinavia, c.1200-1350.