Sammanlagt presenterade tretton nyblivna doktorer sina avhandlingar.

Andrew Cooper

A Unified Account of the Old English Metrical Line.

Alessandro Palumbo

Skriftsystem i förändring: en grafematisk och paleografisk studie av de svenska medeltida runinskrifterna.

Tommy Kuusela

”Hallen var lyst i helig frid”: krig och fred mellan gudar och jättar i en fornnordisk hallmiljö.

Anders Håkansson

Bebyggelsehierarkier och bylanskap: om övergången mellan vikingatid och tidig medeltid ur ett halländskt perspektiv.

Linn Eikje Ramberg

Mynt er hva mynt gjør: en analyse av norske mynter fra 1100-tallet: produksjon, sirkulasjon og bruk.

Kristina Linscott

Interpretations of old Wood: Figuring Mid-Twelfth Century Church Architecture in West Sweden.

Hanna Menander

Den goda döden: arkeologiska studier av gravar och begravningspraxis i S:t Olofkonventet i Skänninge.

Eva Marie Letzter

Med öga för publiken: Moralisk fostran genom heliga Birgittas och de svenska predikanternas exempelberättelser, cirka 1340-1500

Oliver Blomqvist

Flerspråkighet eller språkförbistring? Finska segment i svenska medeltidsbrev 1350–1526.

Agnieszka Backman

Handskriftens materialitet: studier i den forn-svenska samlingshandskriften Fru Elins bok (Codex HolmiensisD 3).

Irina Brändén

Bilder och berättelser om Sankt Nikolaus: några vita-ikoner studerade mot bakgrund av text och liturgi.

Martin Neuding Skoog

I rikets tjänst: krig, stat och samhälle i Sverige 1450-1550.

Theresia Pettersson

Stockholms stads tänkeböcker: Funktionell texthistoria 1476-1626.