Konferensen The Global North: Spaces, Connections, and Networks Before 1700 ägde rum vid Stockholms Universitet 12-14/8 2019 med stöd från Riksbankens Jubileumsfond. Konferens syfte var att utveckla globalhistoriska perspektiv på förmodern nordlig kultur och historia.

Ett Call for Papers cirkulerade under hösten 2018 och responsen blev större än väntat: under den tre dagar långa konferensen hölls 54 föredrag.

Keynoteföredrag hölls av Neil Price (Uppsala), Felicitas Schmieder (FernUni-Hagen), och Steven Murdoch (Saint Andrews). Varje dag inleddes med en ny keynote som representerade en av de tre epoker som konferensen täckte.

Konferensen hade en stor interdisciplinär bredd, med representanter från arkeologi, religionshistoria, lingvistik, historia och nordiska språk. Panelerna arrangerades i syfte att reflektera denna bredd och att skapa plattformar för vetenskapliga diskussioner mellan discipliner och epoker. En av medlemmarna i organisationskommittén, Prof. Carol Symes (University of Illinois Urbana-Champaign) gav en sammanfattande reflektion vid konferensens slut.