Tidigare arrangemang

Medeltidsseminariet ht 2021

Våren 2021 hölls 6 medeltidsseminarier. Seminarierna genomfördes som hybrid med möjlighet att delta på plats i D900 eller online via zoom.

Medeltidsseminariet vt 2021

Våren 2021 hölls 10 medeltidsseminarier, samtliga via zoom.

Doktoranddagen 2021

17 mars 2021. 18 medeltidsdoktorander från svenska universitet presenterade sina projekt via zoom.

Medeltidsseminariet ht 2020

Hösten 2020 hölls sju Medeltidsseminarier.

Doktorandpresentation HT 2019

21 oktober på Stockholms universitet. Under doktoranddagen presenterade sex nya doktorander sina avhandlingsprojekt.

Doktoranddagen VT 2019

Under doktoranddagen 14 mars 2019 presenterade fyra doktorander sina avhandlingsprojekt.

Heldagssseminarium för nydisputerade med medeltidsämnen

9 april 2019 gavs nya doktorer i medeltidsstudier från Stockholm och andra universitet möjlighet att presentera sina avhandlingsämnen.

Gå till Centrum för medeltidsstudiers startsida
Knapp: Medeltidsseminariet

Allt om seminarieserien.

Om Centret

Här hittar du information om centrets uppbyggnad och målsättning, medarbetare, verksamhetsrapporter och protokoll.

E-postlista: Allt om medeltiden!

Klicka här för att anmäla dig (öppnas i ditt mejlprogram).