Teckning föreställande två män i antik grekisk klädnad samtalar och håller i olika instrument.
Matthew Paris of St. Albans: Fortune-telling tracts (1200-tal). CC-BY_NC 4.0. Oxford, Bodleian Library MS. Ashmole 304. Länk till bilden (extern)

 

 

Forskare

Roger Andersson, Institutionen för svenska och flerspråkighet

Anders Bengtsson, Romanska och klassiska institutionen, Italienska

Johan Berg, Kulturgeografiska institutionen

Nanouschka Myrberg Burström, Institutionen för arkeologi och antikens kultur

Michele Colombo, Romanska och klassiska institutionen, Italienska

Bo Eriksson, Historiska Institutionen

Claes Gejrot, Riksarkivet

Kurt Villads Jensen, Historiska Institutionen

Gwendolyne Knight Keimpema, Historiska institutionen

Erika Kihlman, Romanska och klassiska institutionen, Latin

Magnus Källström, Riksantikvarieembetet

Henrik Lagerlund, Filosofiska Institutionen

Anthony John Lappin, Romanska och klassiska institutionen, Spanska

Gabriela Bjarne Larsson, Historiska Institutionen

Fredrik Charpentier Ljungqvist, Historiska Institutionen

Pia Bengtsson Melin, Historiska Museet

Inka Moilanen, Historiska Institutionen

Elisabeth Wåghäll Nivre, Institutionen för slaviska och baltiska språk ,finska nederländska och tyska, Tyska

Margaretha Nordquist, Historiska Institutionen

Jonatan Pettersson, Institutionen för svenska och flerspråkighet

Tina Rodhe, Medeltidsmuseet

Martin Neuding Skoog, Försvarshögskolen

Mia Ahlbäck Åkestam, Institutionen för kultur och estetik

 Emeriti

Anders Andrén, Institutionen för arkeologi och antikens kultur

Ann-Cathrine Bonnier, Institutionen för kultur och estetik

Olle Ferm, Historiska Institutionen

Bo Franzén, Ekonomisk Historia

Inger Larsson, Institutionen för svenska och flerspråkighet

Gästforskare

Gustav Zamore, Cambridge, 2018-2021

Benjamin Weber, Toulouse, 2019-2020

Felicitas Schmieder, FernUni Hagen, 2018-2019

Nora Berend, Cambridge University, 2018-2019

Christian Etheridge, Copenhagen University, 2016

Doktorander

Anna Andréasson, Institutionen för arkeologi och antikens kultur
Emma Maltin, Institutionen för arkeologi och antikens kultur
Anton Larsson, Institutionen för arkeologi och antikens kultur
Tori Falck, Institutionen för arkeologi och antikens kultur
Guido Rey Alt, Filosofiska institutionen
Kim Bergqvist, Historiska institutionen
Karl Lysén, Historiska institutionen
Fraser Miller, Historiska institutionen
Thomas Neijman, Historiska institutionen
Per Gunnar Sidén, Historiska institutionen
Jessica Fröberg, Institutionen för kultur och estetik
Karin Tetteris, Institutionen för kultur och estetik

Tidigare doktorander och avhandlingsämnen

 • Jonas Thungren Lindbärg (2021), Between Old and New Rome. Armenian and Bulgarian Contacts with the Papacy around 1204
 • Tobias Boestad (Sorbonne/Stockholm) (2020), Pour le profit du commun marchand'. La genèse de la Hanse (XIIe siècle-milieu du XIVe siècle)
 • Linda Qviström (2019), Rum utan utsikt: Fönster och ljus i medeltida byggnader
 • Gwendolyne Knight, Broken Order: Shapeshifting as Social Metaphor in Early Medieval England and Ireland
 • Mari Eyice (2019), An Emotional Landscape of Devotion Religious Experience in Reformation-period Sweden
 • Martin Neuding Skoog (2018), I rikets tjänst: Krig, stat och samhälle i Sverige 1450-1550
 • Eva-Marie Letzter (2018), Med öga för publiken: Moralisk fostran genom heliga Birgittas och de svenska predikanternas exempelberättelser, cirka 1340-1500
 • Florent Audy (2018), Coin-pendants in Viking Age Scandinavia
 • Theresia Pettersson (2017), Stockholms stads tänkeböcker: Funktionell texthistoria 1476-1626
 • Tommy Kuusela (2017), "Hallen var lyst i helig frid": Krig och fred mellan gudar och jättar i en fornnordisk hallmiljö
 • Linn Eikje Ramberg (2017), Mynt er hva mynt gjør: En analyse av norske mynter fra 1100-tallet: produksjon, sirkulasjon og bruk
 • Marte Spangen (2016), Circling Concepts: A Critical Archaeological Analysis of the Notion of Stone Circles as Sami Offering Sites
 • Cecilia Ljung (2016), Under runristad häll: Tidigkristna gravmonument i 1000-talets Sverige
 • Johnny Karlsson (2016), Spill. Om djur, hantverk och nätverk i Mälarområdet under vikingatid och medeltid
 • Robin Wahlsten Böckerman (2016), The Metamorphoses of Education: Ovid in the Twelfth-Century Schoolroom
 • Margaretha Nordquist (2015), A Struggle for the Realm: Late-medieval Swedish rhyme chronicles as ideological expressions
 • Fredrik Charpentier Ljungqvist (2014), Kungamakten och lagen: En jämförelse mellan Danmark, Norge och Sverige under högmedeltiden
 • Biörn Tjallén (2007), Church and Nation. The discourse on authority in Ericus Olai's Chronica regni Gothorum (c. 1471)