Deltagare i medeltidsrådet 2021:

 • Kurt Villads Jensen, Historiska institutionen
 • Anders Bengtsson, Romanska och klassiska institutionen
 • Pia Bengtsson Melin, Historiska museet
 • Johan Berg, Kulturgeografiska institutionen
 • Gabriela Bjarne Larsson, Historiska institutionen
 • Fredrik Charpentier-Ljunqvist, Historiska institutionen
 • Claes Gejrot, Riksarkivet
 • Patrik Granholm, Kungliga biblioteket
 • Björn Gunnarsson, Institutionen för naturgeografi
 • Cecilia von Heijne, Myntkabinettet
 • Erika Kihlman, Romanska och klassiska institutionen
 • Gwendolyne Knight, Historiska institutionen
 • Magnus Källström, Riksantikvarieämbetet
 • Henrik Lagerlund, Filosofiska institutionen
 • Karl Lysén, Historiska institutionen
 • Nanouschka Myrberg Burström, Institutionen för arkeologi och klassiska studier
 • Martin Neuding Skoog, Försvarshögskolan
 • Roger Andersson, Institutionen för svenska och flerspråkighet
 • Dag Retsö, Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer
 • Tina Rohde, Medeltidsmuseet
 • Olof Sundqvist, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap
 • Elisabeth Wåghäll Nivre, Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska,   nederländska och tyska
 • Mia Åkestam, Institutionen för kultur och estetik
 • Peter Carelli, Arkeologerna