Centrets styrelse består av sju ledamöter inklusive ordförande. Dessutom arbetar föreståndaren, sekreteraren och administratören med den löpande verksamheten.

Vill du kontakta centret? Hitta uppgifter här: Kontakt

Styrdokument och rapporter från centrets verksamhet  finns här: Styrdokument

Föreståndare

Sekreterare

Administratör

Styrelse