Programmet vänder sig till dig som vill skaffa dig fördjupade kunskaper om den europeiska medeltiden som en särskild epok i Västerlandets historia och samtidigt inhämta färdigheter som gör det möjligt för dig att på egen hand börja forska på medeltiden – att läsa och tolka det som är bevarat i form av texter, konst- och bruksföremål, byggnader, bytomter och stadstopografi. Du bestämmer inriktning.

Omfattning

2 års heltidsstudier för masterexamen (120 hp).

Behörighet

Kandidatexamen, varav lägst 90 hp inklusive ett examensarbete om lägst 15 hp i ämnen med relevans för medeltidsstudier. Engelska B/Engelska 6 och Svenska B/Svenska 3.

Utbildningens innehåll

Masterprogrammet i medeltidsstudier erbjuder en tvärvetenskaplig utbildning som bygger på ett samarbete mellan flera institutioner och ämnen där det aktivt bedrivs undervisning och forskning inom medeltidfältet. Programmet har följande inriktningar: historia, nordiska språk, kulturgeografi, latin, tyska och idéhistoria. Det övergripande ansvaret har Historiska institutionen.
Fokus är riktat mot ett av huvudområdena – det ämne där du väljer att skriva ditt examensarbete (30 hp) – och samtidigt ges möjligheter till specialisering med egna kursval. Utöver metod- och teorikurser, ingår kurser i medeltidsforskning, medeltida språk och handskriftsläsning i utbildningen och det är även möjligt att inkludera studier utomlands i examen. Flertalet kurser, förutom examensarbetet, omfattar 7,5 hp och går på halvfart och i regel läses alltså två kurser parallellt.

Utlandsstudier

Stockholms universitet deltar i projektet Diplôme Européen d’Études Médiévales som kan sökas inom ramen för Erasmus utbytesprogram. Kursen, som ges i Rom, omfattar ett helt läsår och erbjuder olika specialiserade medeltidskurser på avancerad nivå i exempelvis latin, italienska, paleografi, kodikologi och diplomatik. Dessa kan sedan tillgodoräknas på Masterprogrammet i Medeltidsstudier.

Arbetsmarknad

Programmet ger en bred och djup historisk bas och kompetenser som är användbara i förvärvsarbete som ställer höga krav på självständighet och kritisk-analytisk förmåga, t ex forsknings-, utvecklings- och utredningsarbete samt pedagogiskt arbete, kommunikation, offentlig och privat förvaltning och inom kultursektorn. Våra praktikkurser, som ger möjlighet att tillämpa förvärvade kunskaper och färdigheter i praktik på relevant arbetsplats, ligger termin tre och kan omfatta högst 15 hp.

Frågor kring programmet besvaras av programansvarig, Kurt Villads Jensen kurt.villads.jensen@historia.su.se och studierektor, Håkan Forsell hakan.forsell@historia.su.se.

Se mer information om programmets respektive inriktningar här:

Masterprogram i medeltidsstudier, inriktning historia

Masterprogram i medeltidsstudier, inriktning idéhistoria

Masterprogram i medeltidsstudier, inriktning kulturgeografi

Masterprogram i medeltidsstudier, inriktning latin

Masterprogram i medeltidsstudier, inriktning nordiska språk

Masterprogram i medeltidsstudier, inriktning tyska