Rum: D834
Telefon: +35 840 513 17 38
E-post: heidi.kurvinen@historia.su.se

Jag är mediehistoriker och gästforskar vid Historiska institutionen från hösten 2015 till sommaren 2017. Jag kommer från Finland där jag är knuten till Uleåborgs universitet som postdok-forskare. Utöver mediehistoria är jag specialiserad inom genushistoria och arbetslivsforskning.

Jag disputerade i augusti 2013 och min doktorsavhandling handlade om genus och finska journalister under 1960- och 1970-talen. I min pågående forskning studerar jag kvinnliga journalister och deras syn på jämställdheten i Finland och Sverige från 1960-talet till 2000-talet. Jag har också forskat om jämställdhet och feminism i finska medier. För övrigt jobbar jag deltid som redaktör på Historiallinen Aikakauskirja (Historisk Tidskrfit).

Hittills har största delen av mina publikationer varit på finska men jag kommer att skriva mera på engelska och även på svenska i framtiden.

Mitt forskningsbesök är finansierat av Helsingin Sanomat Stiftelse.