Jeg er ph.d.-stipendiat ved Institut for Historie ved Syddansk Universitet, og jeg opholder mig ved Stockholms Universitet i forbindelse med mit afhandlingsprojekt om ekstremisme og demokratiforsvar i Skandinavien i mellemkrigstiden.

I korte træk, undersøger jeg de tre skandinaviske landes resistens over for politisk ekstremisme i mellemkrigstiden med fokus på det politiske systems reaktion på yderligtgående politiske bevægelser så som kommunisme og fascisme.

Det har stor betydning for min undersøgelse, at jeg kan foretage arkivstudier, samtidigt med at jeg har tilknytning til det aktuelle forskningsmiljø i Sveriges historie. Her har jeg glæde af imødekommenheden fra den videnskabelige historiestab ved Historiska Institutionen ved Stockholms Universitet.