Vetenskapsrådet har som innehavare av Olof Palme-professuren 2013 utsett Steve Murdoch, professor I historia vid School of History, University of St Andrews i Skottland.

Professor Murdochs forskning har fokus på maritima förhållanden och fredsbyggande genom internationell lagstiftning. Han är en välrenommerad historiker och internationell auktoritet inom sitt forskningsfält.

Läs mer om professor Steve Murdochs forskning.

Hans gästprofessur knyts till CEMAS (Centrum för maritima studier), Historiska institutionen. Han anländer i början av december 2012 och stannar 2013 och 2014. Mer information kan lämnas av föreståndaren för CEMAS, Leos Müller, leos.muller@historia.su.se.

Rum: D928
Tel: 08-16 49 84

Läs mer Historiska institutionens maritimhistoriska forskning.

Olof Palme-professuren

Vetenskapsrådets Olof Palme-professur är inrättad till minne av Sveriges tidigare statsminister och avser en internationellt framstående forskare med inriktning mot områden av betydelse för fredssträvanden i vid bemärkelse. Detta kan omfatta forskning om internationell politik, freds- och konfliktforskning och jämförandet av sociala institutioner. Det kan också avse forskning om grundorsaker till konflikter och samhällsutveckling som i olika avseenden främjar fred och mänsklig säkerhet.