Post doktor i historia (in english below)
E-post: emilie.wellfelt@historia.su.se
Tel: 08 167111
Besöksadress: Campus Frescati, Södra huset, rum D962

Disputerade i historia år 2016, Linnéuniversitetet

Forskningsområden:

  • Materiell och visuell kultur
  • Etnohistoria och muntlig tradition
  • Det tidigmoderna samhället
  • Globalhistoria
  • Relationen människa-djur

Pågående forskning:

Mitt nuvarande forskningsprojekt ’Following the feathers’ handlar om paradisfåglar: i historien och i nutid. Paradisfåglar är kända för hanarnas vackra fjäderdräkter. Fjädrarna tilltalar honor, men också människor långt bortom fåglarnas naturliga habitat på Nya Guinea och kringliggande öar. Det är människornas fascination över fåglarna och de tolkningar som gjorts av paradisfåglar i olika kulturer och tider som jag undersöker i mitt projekt. I den historiska delen av projektet fokuserar jag främst på perioden c. 1510-1610. I nutid undersöker jag relationen jägare-fågel på Aruöarna i Indonesien.

Jag har en tvärvetenskaplig bakgrund med inriktning mot antropologi och historia och har i många år specialiserat mig på forskning i och om Indonesien. Hösten 2016 disputerade jag med avhandlingen Historyscapes in Alor: Approaching indigenous histories in eastern Indonesia. I avhandlingen utvecklar jag en etnohistorisk metod som bygger på folkligt historiebruk i kontexter som inte är skriftbaserade. Jag talar indonesiska och har under en rad år ägnat mig åt olika aspekter av materiell kultur och kulturarv, liksom åt relationer mellan muslimer och kristna i Indonesien. Under en period (2013-2016) var jag anställd vid universitetet i Köln i ett projekt för dokumentation av hotade språk. I projektet samarbetade jag med en lingvist om att göra multimedia-dokumentation av språk, kultur, muntlig tradition och historia bland Ujir-talande människor på Aruöarna. Jag är också utbildad journalist och har jobbat med journalistik sedan 1994.

Publikationer:

http://swepub.kb.se/hitlist?d=swepub&q=Emilie+Wellfelt&f=simp&spell=true&hist=true&p=1

Emilie Wellfelt

PhD with postdoctoral appointment

Research Areas:

Material and visual culture

Ethnohistory and oral tradition

Early modern society

Global history

Human-animal relations

Ongoing research

My current research project, ‘Following the feathers’, focuses on the bird of paradise – in the past and the present. Bird of paradise are famous for the male birds’ beautiful plumages. The feathers attract females, but also humans far beyond the birds’ natural habitat in the New Guinea area. It is this human fascination, and the interpretations of the birds by people from different times and places that I investigate in my project. In the historical part I focus on the period c. 1510–1610. In the present I explore the relation between hunters and the bird of paradise in the Aru Islands, west of New Guinea.

I have an interdisciplinary background in anthropology and history with a geographical specialisation on Indonesia. In 2016 I successfully defended my PhD thesis in history with the title Historyscapes in Alor: Approaching indigenous histories in eastern Indonesia. In the thesis I develop an ethnohistorical method which I call Historyscapes, which deals with history and history-making in societies, where people draw on non-literate sources. I speak Indonesian and have for a long time taken an interest in material culture, heritage, and inter-religious relations in Indonesia. In the period 2013 – 2016 I was hired by the University of Cologne in a project documenting endangered languages in the Aru Islands, in Maluku, Indonesia. In the project I worked on multi-media documentation of language, culture and oral traditions together with people from the small Ujir language community. I am also a trained journalist (BA in journalism) and have in different ways engaged in journalism since I graduated in 1994.

Publications

http://swepub.kb.se/hitlist?d=swepub&q=Emilie+Wellfelt&f=simp&spell=true&hist=true&p=1