Isak Hammar
Isak Hammar

Forskare (in english below)
E-post: isak.hammar@historia.su.se
Besöksadress: Campus Frescati, Södra huset, rum  D942

Disputerade i historia år 2014 vid Lunds universitet.

Forskningsområden

  • Kunskapshistoria
  • History of Humanities
  • Antikreception

Pågående forskning

Mitt nuvarande projekt har arbetstiteln På humanioras villkor: konflikt och konsensus i gränslandet mellan human- och naturvetenskap i Sverige, ca 1800-1850. Syftet är att undersöka gränsdragningen mellan humaniora och naturvetenskap under 1800-talets första hälft. Huvudsakligen intresserar jag mig för frågan om vilket inflytande ett klassiskt-humanistiskt ramverk utövade på en framtonande men fortfarande på många sätt konturlös naturvetenskap vid tröskeln till det moderna samhället. 

Projektets övergripande teoretiska och metodologiska ramverk utgörs av det framväxande fältet kunskapshistoria samt av det nystartade forskningsfält som kommit att benämnas ”History of Humanities”. 

Publikationer

http://swepub.kb.se/hitlist?f=simp&q=isak+hammar&r=&m=10&s=r&t=v&d=swepub&p=1
 

Isak Hammar

Postdoctoral researcher

Research Areas

  • History of Knowledge
  • History of Humanities
  • Classical Reception Studies

Ongoing research

My research interests concern the use and function of the classical world in later periods in history (Classical Reception Studies) as well as the History of Knowledge in general and the History of Humanities in particular.

My current research aims to explore the demarcation between the humanities and the natural sciences during the first half of the 19th century in Sweden. My main interest lies in the question of how the classical-humanistic paradigm of knowledge influenced the discourse and practice of natural scientists at the threshold of modern society.