Vetenskapsrådet inledde år 2000 på regeringens uppdrag arbetet med forskningsprogrammet "Sveriges förhållande till nazismen, Nazityskland och Förintelsen". Koordinator för forskningsprogrammet var professor Klas Åmark vid institutionen. Vetenskapsrådet lämnade våren 2006 en redogörelse till regeringen för forskningen inom programmet. I januari 2011 publicerades Åmarks bok Att bo granne med ondskan. Sveriges förhållande till nazismen, Nazityskland och Förintelsen på Bonniers. Med detta är arbetet vid Historiska institutionen med forskningsprogrammet avslutat.

Forskningen kring nazismen har bland annat resulterat i att kursen ”Nazismen, Nazityskland och Förintelsen” getts vid institutionen, både på grundnivå och på avancerad nivå.

Relaterade dokument:

Böcker tillkomna i anslutning till Nazismprogrammet (115 Kb) (pdf)
Vetenskapsrådets slutredovisning av forskning inom programmet (722 Kb) (pdf)
Delprojekt
Relaterade länkar