Anton Runesson
Anton Runesson

Doktorand (in english below)
E-post: anton.runesson@historia.su.se
Rum: D851
Tel: 08-16 27 74

Forskningsområden:

  • Tidigmodern tid
  • Kulturhistoria
  • Rättshistoria
  • Kropp, känslor, kriminalitet

Pågående forskning:

Mitt avhandlingsprojekt handlar om ”den levda kroppen” inför rätta i Sverige under perioden 1600-1750. Jag undersöker olika kategorier av brott där kroppsliga upplevelser aktualiseras – såsom lägersmål och tidelag, mord och självmord, magi och trolldom – och undersöker hur somatiska upplevelser kommer till uttryck och tolkas av människorna som upplever dem, samt hur de tolkas av rätten som sanningsskapande. Övergripande frågor är: hur såg relationen mellan sinnen, känslor och kroppen ut? Hur bidrar kroppsliga upplevelser och känslor till att fastslå juridisk sanning?

Istället för att fokusera på disciplinering och bestraffning av kroppar fokuserar jag på att förstå hur det somatiska beskrivs och tolkas. I rättsprotokoll från de valda brotten får vi genom vittnen, offer och förövare inblickar i periodens sinnliga närvaro. De beskriver onda, gnagande och kvalande samveten som tvingar till angivelser eller erkännanden; plötsliga kroppsliga förändringar eller sjukdomar som hänförs till andras utövande av magi; eller förskräckliga varseblivningar som föranleder både sjukdomar och missfall. Genom att lägga samman olika brott där kroppen träder fram, ges möjlighet till en rik och nyanserad beskrivning av den levda kroppen under tidigmodern tid, som uppvisar både skillnader och likheter med europeiska förhållanden.

 

Anton Runesson

PhD Student
E-post: anton.runesson@historia.su.se

Research Areas:

early modern cultural history; history of the body; history of emotions; history of crime